காற்று

அனுபவப் பகிர்வுத் தளம்

சின்னா 13 திசெம்பர் 2010

Filed under: நூலகம் — Mabrook @ 10:49 பிப

 

 

 

 

 

 

 

நூல்: சின்னா (சிறுவர் கதை)
(எனது இரண்டாவது நூல்)

ஆசிரியர்: மப்றூக் (இலங்கை)

வெளியீடு: றூம் ரு றீட் (2009)

தொடர்புகளுக்கு: ulmabrook@gmail.com
இன்னும் வாசிக்க….

Advertisements
 

தடைசெய்யப்பட்ட கவிதை! 23 ஏப்ரல் 2007

Filed under: நூலகம் — Mabrook @ 2:00 பிப

தடைசெய்யப்பட்ட கவிதை!

நூல்: தடைசெய்யப்பட்ட கவிதை (கவிதை தொகுதி)
(எனது முதல் நூல்)

ஆசிரியர்: மப்றூக் (இலங்கை)

நூலுக்கான உரைகள்:

கவிக்கோ அப்துல் ரகுமான்

சி. நடராஜசிவம் (மூத்த ஒலிபரப்பாளர்)

கவிஞர் சோலைக்கிளி

தொடர்புகளுக்கு: ulmabrook@gmail.com