காற்று

அனுபவப் பகிர்வுத் தளம்

மேய்ப்பர்களின் கூத்துமேடை! 24 மார்ச் 2014

Filed under: அரசியல் — Mabrook @ 11:09 முப

color-dotமப்றூக்

Voting‘நாய் வேஷம் போட்டால் குரைக்கத்தான் வேண்டும்’ என்பார்கள். ஆனால், சிலர் வேஷம் போடாமலேயே குரைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இன்னும் சிலர் குரைப்பதற்காகவே நாய் வேஷங்களைப் போட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இதில் கொடுமை என்னவென்றால், இந்த வேஷங்களை நிஜம் என்று நம்மில் பலர் நம்பிக் கொண்டிருக்கின்றனர். வேறுசிலர் – நமது வீடுகளைக் காப்பதற்காகவே, இந்த ‘நாய்’கள் குரைத்துக் கொண்டிருப்பதாகக் கூறுகின்றனர். ஆனால், நாடகம் முடியும் போது, தமது வேஷங்களை இந்த ‘நாய்கள்’ கலைத்து விட்டு, குரைப்பதை நிறுத்தி விடும் என்பதுதான் இங்குள்ள பெரும் உண்மையாகும்.
இன்னும் வாசிக்க….

Advertisements