காற்று

அனுபவப் பகிர்வுத் தளம்

மந்தையிலிருந்து விலகும் ஆடுகள்! 16 மார்ச் 2014

Filed under: அரசியல் — Mabrook @ 10:06 முப

color-dot மப்றூக்

‘ஆடுகள் தங்களை ஆடுகள் என்று உணரும்போது மந்தையிலிருந்து

Ziras - 001

சிராஸ்

விலகிக் கொள்கின்றன’ என்பது கலீல் ஜிப்ரானின் புகழ்பெற்ற வாசகமாகும்.

அண்மைக் காலமாக, அரசியல் கட்சிகள் என்கிற மந்தைகளிலிருந்து சில ஆடுகள் அடுக்கடுக்காக விலகிக் கொண்டிருக்கின்றன. ஆனால், இவ்வாறு மந்தைகளிலிருந்து விலகும் ஆடுகள் – உண்மையாகவே, தம்மை ஆடுகள் என்பதை உணர்ந்து கொண்டனவா என்று புரியவில்லை. ஏனெனில், தாங்கள் ‘யார்’ என்பதை உணர்ந்து கொண்டு, மந்தையிலிருந்து வெளியேறும் ஆடுகள் – இன்னுமொரு மந்தைக் கூட்டத்துடன் இணைந்து கொள்வதென்பது சாத்தியங்கள் குறைந்ததொரு செயற்பாடாகும்.

இருந்தபோதும், கடந்த வாரங்களில் தேசிய காங்கிரசிலிருந்து விலகிக் கொண்ட கிழக்கு மாகாணசபையின் முன்னாள் தவிசாளர் எச்.எம்.எம். பாயிஸ் – முஸ்லிம் காங்கிரசில் இணைந்து கொண்டார். இன்னும் வாசிக்க….

Advertisements